Zajímavosti‎ > ‎

Kdy se píše „ostré s“

Německé ostré s Kdy se píše ß a kdy ss ?

Dle starého pravopisu se psalo ß místo ss:
  1. na konci slova (müssen/muß).
  2. před souhláskou (müssen/müßt).
  3. za dlohou samohláskou (Gasse/Straße).
Z těchto tří pravidel zůstala v novém pravopisu (od roku 1996) zachována pouze 3. zásada.

Psaní ostrého ß tedy nevymizelo úplně, je zachováno i nadále, ale pouze po dlouhé samohlásce, jedno na kterém místě slova. Tento způsob zápisu má výhodu při čtení textu. Snadněji poznáme, jak slovo správně vyslovit, zda krátce či dlouze.
Např.
Gruß [gru:s], ale Kuss [kus:]

Dlouhá výslovnost následuje i po ei, ie, eu, äu, au.
Např.
außerdem, fließen, schließlich...

Dvojité ss se píše na místě za krátkou samohláskou.
Např.
dříve du mußt × nyní du musst
dříve ein bißchen × nyní ein bisschen

Související:

Comments