Tlumočení

Tlumočení němčina
Provádím konsekutivní a doprovodné tlumočení pro kombinaci čeština - němčina / němčina - čeština.

Většinou se zabývám všeobecným tlumočením. V případě odborně zaměřného tlumočení je vhodné, pokud předem obdržím podklady z daného oboru, abych mohla načerpat odbornou terminologii a zajistila kvalitně odvedenou práci.

Ceník tlumočení

1 hod.     550 Kč
půl dne (4 hod.)  1 800 Kč
1 den (8 hod.) 3 500 Kč

- nejsem plátcem DPH, ceny jsou konečné

Konsekutivní tlumočení

U konsekutivního (následného) tlumočení tlumočník vždy počká, až řečník domluví a následně překládá.

Po domluvě s klientem mohu tlumočit po větách či po delších úsecích, doslovně či volně.

Doprovodné tlumočení

Doprovodné (informativní) tlumočení je vhodné spíše pro menší skupinu posluchačů (max. 4).

Používá se v situacích, při kterých by konsekutivní tlumočení mohlo nějak narušit akci či není dostupná tlumočnická technika.

Při tomto způsobu tlumočník naslouchá a následně shrne obsah řečeného do několika vět. Je také vhodné při akcích, kde příjemce není přímým účastníkem a pouze sleduje dění z povzdálí.